Klachtenregeling

Caressing Care werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

De personal coach van de bewoner is het eerste aanspreekpunt om zaken over de directe zorg mee af te stemmen. Mirjam en Fred zijn daarnaast laagdrempelig bereikbaar, telefonisch of bij het thuisbrengen van uw kind in het Prader-Willi Huis. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op.
 
Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunnen ouders en bewoners contact opnemen met Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling via de volgende link:
 
https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/
 
Klachtenportaal werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor ouders en bewoners geen kosten aan verbonden.