Module Search cannot be found.

klachtenregeling

Het Prader-Willi Huis werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

De zorgcoördinatoren Jitte van Kammen en Gonneke van Hoesen Korndorffer vormen het eerste aanspreekpunt om zaken over de directe zorg van onze bewoners mee af te stemmen. Ook de directie - Mirjam Dijkstra en Fred Nicolai - is laagdrempelig bereikbaar. Dit kan telefonisch of bij het thuisbrengen of ophalen van uw kind in het Prader-Willi Huis.
 
Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op. Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunnen ouders en bewoners contact opnemen met Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling via de volgende link:
 
 
Klachtenportaal werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor ouders en bewoners geen kosten aan verbonden.

 

 

Facebook