Team

Ons team wordt bijgestaan door gedragsdeskundige dr. Johan Timmer en AVG-arts Channa de Winter. Daarnaast werken wij nauw samen met de artsen en specialisten van het PWS-expertisecentrum in Rotterdam. Dit centrum doet onder andere wetenschappelijk onderzoek naar het effect van groeihormonen op mensen met PWS. 

TRIPLE-C

Ons begeleidersteam werkt volgens de Triple C-methodiek waarbij we uitgaan van de menselijke behoeften en een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie van begeleiders naar  bewoners. Onze kernwaarden zijn:

• Huiselijk en kleinschalig
Om het Prader-Willi Huis is veel ruimte en rust, er is aandacht voor een sfeervolle inrichting van de woning en de slaapkamers. Alle bewoners hebben een eigen zit-slaapkamer. Er wordt gewerkt in twee woonkamers die gescheiden zijn van de eetkamer en keuken. Voeding heeft in een vast terugkerend patroon zijn plek door de dag heen. Veel bewoners houden van dieren, die zijn er dan ook volop op ons terrein, bijv. schapen en paarden. Het bewegen wordt gestimuleerd daarom vinden veel activiteiten ook buiten plaats.

• Bekwaam
Bekwaamheid heeft betrekking op kennis en kunde van de medewerkers. Het begeleiden van mensen met het Prader-Willi syndroom vraagt om 'voelsprieten' om een situatie goed in te kunnen schatten. Dit doet een beroep op evenwicht tussen persoonlijke betrokkenheid en professionele bekwaamheid. Kennis van de doelgroep is een must. Eigen opgedane kennis, ervaring en deskundigheid werken in het voordeel van de begeleider. Een creatieve geest kan tot meerdere oplossingen voor een probleem komen. Overleg met collega's kan in sommige situaties tot nieuwe inzichten leiden. Jaarlijks komen scholingen terug op het gebied van Prader-Willi syndroom, BHV, Triple C en kenmerkende medische handelingen.

• Betrokken
Met betrokkenheid bedoelen wij: oprechte interesse in de ander en kunnen werken vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Wij stellen ons open, luisteren en stellen vragen. In een persoonlijke relatie reageren begeleider en bewoner op elkaar, de begeleider is zich bewust van een goede balans tussen afstand en nabijheid. Om als medewerker betrokkenheid te kunnen bieden binnen professionele kaders hanteren wij een gedragscode. Betrokkenheid tonen wij ook naar de ouders en verwanten/belangenbehartigers van onze bewoners. Bij het halen en brengen van de bewoner wanneer deze met zijn ouder(s), verwant of belangenbehartiger weg is geweest, is er altijd een moment om met elkaar in contact te zijn en vermeldenswaardige zaken te bespreken. Wij delen onze belevenissen op een actieve Facebook-pagina.

• Betrouwbaar
Onze bewoners kunnen te allen tijde op ons rekenen. Begeleiders zijn consequent. 'Doe wat je zegt en zeg wat je doet' is daarbij ons motto. Wij bekrachtigen positief gedrag. Ook als het even minder gaat met een bewoner blijft onvoorwaardelijke steun en trouw belangrijk. Medewerkers zijn zich bewust van hun eigen grenzen en geven die ook aan. Waar mogelijk geven wij aan onze bewoners uitleg waarom we welke keuze maken en handelen zoals wij handelen.

 

Facebook