Module Search cannot be found.

Ouders

Dit vertellen ouders/vertegenwoordigers van onze bewoners over ons:

Clientenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van onze bewoners/ouders en fungeert als gesprekspartner voor de directie. De raad heeft zowel instemmings- als adviesrecht.  

Leden clientenraad:
• Winy Fokkinga (moeder Julia)
• Annette Spanjaard (moeder Sarah)
• Vera Janssen (moeder Lieve)
• Wilco van de Kuijt (vader Esmée)
• Ton Gorter (vader Diederick)

De cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad.pwh@gmail.com

Vertrouwenspersoon

Via de NBEC, waarbij Caressing Care aangesloten is, is een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders en cliënten. Deze is op werkdagen bereikbaar via 036-5483146. U kunt ook een email sturen naar vertrouwenspersoon@nbec.nl

Facebook