Unieke woonvorm voor mensen met PWS

Het Prader-Willi Huis in het Friese Mûnein - bij Leeuwarden - is een unieke woonvorm voor jongeren en volwassenen met het zeldzame Prader-Willi Syndroom (PWS). Onze zeventien bewoners komen uit alle windstreken van Nederland. Wij bieden 24/7 professionele zorg en begeleiding in een huiselijke setting. Rust, ruimte en regelmaat zijn de pijlers onder ons unieke zorgconcept. Voor de dagbesteding hebben wij een eigen atelier opgezet in de binnenstad van Leeuwarden. Hier maken onze bewoners creatieve producten, zoals kaarten, kado's en beeldende kunst. Ook hebben wij een tuinteam voor onderhoudswerkzaamheden op ons erf en het kloeven/zagen van haardhout.

Facebook