Unieke woonvorm voor mensen met PWS

Het Prader-Willi Huis in het Friese Mûnein - bij Leeuwarden - is een unieke woonvorm voor jongeren en volwassenen met het zeldzame Prader-Willi Syndroom (PWS). Onze bewoners komen uit alle windstreken van Nederland. Wij bieden 24/7 professionele zorg en begeleiding. Een duidelijke dagstructuur en een voedelveilig woon-, leef- en werkomgeving zijn de pijlers onder ons unieke zorgconcept. Voor de dagbesteding hebben wij een eigen atelier opgezet in de binnenstad van Leeuwarden. Hier maken onze bewoners creatieve producten, zoals kaarten, kado's en beeldende kunst. Ook hebben wij een tuinteam voor onderhoudswerkzaamheden op ons erf, het kloven/zagen van haardhout en andere doeklussen.

Facebook