Module Search cannot be found.

Prader-Willi Huis scoort bovengemiddeld bij onderzoek zorginspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van psychofarmaca in de gehandicaptenzorg. Onze gespecialiseerde woonvorm scoort hoger dan het gemiddelde. Op alle negen getoetste normen scoorden wij voldoende (donkergroen).

De conclusie van het rapport van het inspectiebezoek luidt als volgt:

‘Het Prader-Willi Huis heeft het onderbouwd voorschrijven van Psychofarmaca in de organisatie hoog op de agenda geplaatst. Dit uit zich onder andere in het gestructureerd werken volgens de triple-C methode, waarbij behandelaren en zorgverleners zoeken naar alternatieven om om te gaan met onbegrepen gedrag van cliënten.
De bevindingen van het inspectiebezoek bevestigen dit. Er is een degelijke beleidsmatige basis gelegd om het onderbouwd voorschrijven in de praktijk uit te kunnen voeren.’

Wij zijn trots op de uitkomsten van het onderzoek. Het bevestigt hoeveel baat mensen met PWS hebben bij een prikkelarme woonomgeving, een duidelijke dagstructuur, een zinvolle dagbesteding en deskundige én bevlogen begeleiders.

Benieuwd naar het volledige inspectierapport over het PWH? Stuur dan een mail naar praderwillihuis@gmail.com

https://www.igj.nl/…/minder-psychofarmaca-in-de-zorg-voor-m…

Naar het overzicht

Facebook

 
 

  • Home
  • nieuws
  • Prader-Willi Huis scoort bovengemiddeld bij onderzoek zorginspectie